KARIÉRA

Account Manager

ACCOUNTING MANAGEMENT

Táto divízia má primárne na starosti akvizíciu a každodennú starostlivosť o pridelené portfólio zákazníkov. Spolupracuje s profesionálmi z oblasti nákupu médií, výkonnostného marketingu a manažmentu spoločnosti.

POZÍCIA

Account Manager je zodpovedný za akvizíciu, retenciu a rozvoj biznisu priblizne 15 až 24 zákazníkov (mix menších a väčších zákazníkov) v závislosti od objemu mesačných investícií do digitálných médií. Konzultuje a navrhuje riešenia vedúce k naplneniu obchodných cieľov zákazníka (vrátane a nie výlučne: zacielenie kampaní na správnu cieľovú skupinu, stratégia nastavenia a manažment kampaní, odporučenie optimálného rozpočtu, pravidelný reporting, kontrola platieb za dodané služby, prezentácia dosiahnutých výsledkov počas mesačných / kvartálnych obchodných stretnutí). Kľúčové zodpovednosti zahŕňajú:

 1. Manažment a rast obchodu: Pomáha zákazníkom maximalizovať ich obchodné výsledky a návratnosť investícií, buduje profesionálne obchodno-partnerské vzťahy vedúce k dlhodobej spolupráci a loajalite. Je hlavnou kontaktnou osobou pre existujúcich, ako aj nových zákazníkov. Stará sa výkonnosť kampaní všetkých pridelených zákazníkov.
 2. Analytické myslenie: Pravidelne reviduje a vyhodnocuje výkonnosť / výsledky vzájomnej obchodno-partnerskej spolupráce. Identifikuje tak oblasti pre zlepšenie, ako aj nové obchodné príležitosti. Tie aktívne komunikuje so zákazníkom a pretavuje do konkretnych akčných krokov za účelom rozvoja biznisu na oboch stranách (cross-sell / up-sell).
 3. Realizácia: Manažuje kompletný akvizičný proces od spracovania zadania, až po úplnú implementáciu marketingových kampaní, ako aj iných dohodnutých aktivít. Preberá vodcovtsvo a osobnú zodpovednosť za celý proces, vrátane dosiahnutých výsledkov.
 4. Odhodlanie: Je odhodlaný neustále prekonávať dosiahnuté výsledky (mesačné a kvartálne ciele) a nikdy sa neuspokojuje s dosiahnutým statusom. Pravdivo a svedomite spravuje a pracuje s CMS, aby zaistil stále aktuálne a kvalitné data v systéme.

PROFIL KANDIDÁTA

 1. Minimálne 2 roky úspešnej skúsenosti s Account Manažmentom
 2. Vedomosti z odboru Online Biznisu
 3. Komerčná inteligencia – schopnosť analyzovať, pochopiť a navrhovať riešenia pre ďalší rozvoj a rast
 4. Profesionálna úroveň práce s MS Power Point, Excell, Word

VLASTNOSTI KANDIDÁTA

 1. Ambiciózny, húževnatý, asertívny.
 2. Proaktívne hľadá nové kreatívne riešenia pri predaji a riešení problémov.
 3. Efektívny pri práci s časom. Schopnosť pracovať samostatne, pracovať s viacerými zákazníkmi a kampaňami súčasne tak, aby boli naplnené denné, mesačné, alebo kvartálne ciele.
 4. Tímový hráč. Aktívne komunikuje a spolupracuje so svojimi kolegami a zákazníkmi.
 5. Orientácia na zákazníka, či interného, alebo externého, so schopnosťou vybudovať partnerské vzťahy.

VZDELANIE

 1. Stredoškolské s maturitou
 2. Ukončené vysokoškolské vzdelanie (stupeň I. II. III.)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 1. Anglický jazyk : pokročilý
 2. Nemecký jazyk : výhodou
 3. Maďarský jazyk : výhodou

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRACOVNEJ PONUKE

 1. Miesto výkonu práce je Bratislava a Západné Slovensko
 2. Odmena sa skladá z fixnej a variabilnej zložky mzdy. Kvartálne a ročné bonusy.
 3. Forma spolupráce na TPP, alebo živnosť
 4. Termín nástupu podľa dohody

Office and Management Assistant

ZODPOVEDNOSTI

 1. Nový biznis: Poskytuje podporu výkonnému riaditeľovi pri hľadaní a registrácii nových potenciálnych prospektov do CRM. Vykonáva navolávanie zákazníkov a dohaduje obchodné stretnutia. Pripravuje podklady na obchodné rokovania.
 2. E-shop: Prijíma a vybavuje prichádzajúce telefonáty / e-maily (dopyty) od potenciálných zákazníkov. Zabezpečuje požadovanú administratívu a komunikáciu súvisiacu s dodávkou zakúpeného tovaru. Aktualizuje obsah (zaraďuje / vyraďuje) položky podľa aktuálnej ponuky.
 3. Platby: Sleduje prichádzajúce, aj odchádzajúce platby. Vystavuje faktúry a zasiela klientom. Kontaktuje klientov v prípade potreby, alebo nezrovnalostí.
 4. Dochádzka: Sleduje dochádzku zamestnancov a pripravuje podklady pre finančné oddelenie.
 5. Website: Vykonáva pravidelnú aktualizáciu obsahu webovej stránky na základe požiadaviek a vstupov od výkonného riaditeľa.
 6. Operatíva: Vybavuje bežnú dennú agendu súvisiacu s chodom kancelárie spoločnosti. Komunikuje so zákazníkmi, či už internými, alebo externými. Organizuje mítingy a zabezpečuje občerstvenie, potrebnú techniku, miestnosť, atď… Tiež ná na starosti prijímanie, odosielanie a triedenie pošty.
 7. Všeobecne: Poskytuje každodennú podporu pre výkonného riadieľa pri jeho administratívnych a organizačných povinnostiach.

PROFIL KANDIDÁTA

 1. Prax 1-2 roky na podobnej pozícii, skúsenosti s vedením administratívnej agendy v prostredí väčšej spoločnosti.
 2. Vynikajúce komunikačné zručnosti písmom aj slovom.
 3. Organizačné zručnosti. Schopnosť riešiť viaceré úlohy naraz, stanovovať priority a následne doťahovať úlohy tak, aby boli včas a v požadovanej kvalite doručené.
 4. Profesionálna úroveň práce s MS Power Point, Excell, Word.

VLASTNOSTI KANDIDÁTA

 1. Proaktívne hľadá nové kreatívne riešenia
 2. Samostatnosť, flexibilita, profesionálny prístup
 3. Orientácia na zákazníka, či interného alebo externého so schopnosťou vybudovať partnerské vzťahy.
 4. Reprezentatívne a príjemné vystupovanie

VZDELANIE

 1. Absolvent vysokej školy
 2. Ukončené vysokoškolské vzdelanie (stupeň I. II.)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 1. Anglický jazyk : pokročilý
 2. Nemecký jazyk : výhodou
 3. Maďarský jazyk : výhodou

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRACOVNEJ PONUKE

 1. Miesto výkonu práce je Bratislava
 2. Odmena sa skladá z fixnej a variabilnej zložky mzdy. Kvartálne a ročné bonusy.
 3. Forma spolupráce na TPP, alebo dohoda
 4. Termín nástupu podľa dohody

Online kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefonický kontakt

Predmet

Vaša správa

 

V prílohe nám môžete zaslať Váš profesný životopis

 

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ poskytujete súhlas spoločnosti Competence s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie pre spoločnosť Competence s.r.o., po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes. Uveďte prosím Vašu otázku, prípadne požiadavku. Ozveme sa Vám v čo najkratšom čase. S pozdravom.
Tím Competence